ការស្ម័គ្រចិត្ត មួយនៃភាពជាពលរដ្ឋសកម្ម

Banteay Meanchey, 18-20 August 2015 ការស្ម័គ្រចិត្ត គឺជាអង្គប្រកបមួយនៃភាពជាពលរដ្ឋសកម្ម។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សិស្ស និស្សិត និងព្រះសង្ឃ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្ម័គ្រចិត្តទៅបំរើការតាមការិយាល័យសាលាខេត្រ សាលាក្រុង សាលាស្រុក និងតាមសាលាសង្កាត់/ឃុំ។ នេះជា វគ្គហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ Konrad Adenauer Foundation នៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់។ Volunteering is part of being an active or informed citizenship. Every...

Dentist Without Border Taiwan pays a second visit to PLHIV living in Roka

Happening today and tomorrow 23-24 July 2015 ក្រុមទន្តពេទ្យគ្មានព្រំដែនតៃវ៉ាន់ មកសាកសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយជាលើកទីពីរដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដស៍ ចំនួន ២៨០ នាក់ នៅឃុំរកា ខេត្តបាត់ដំបង។ ជំនួយមាន ថវិកា និងខោអាវ ព្រមទាំងតុក្កតាសម្រាប់ក្មេងៗផងដែរ។ Dentist Without Border Taiwan pays a second visit to PLHIV living in Roka Battambang. Support...