ពុទ្ធសាសនាដេីម្បីអភិវឌ្ឍសាខាបាត់ដំបង បានដឹកនាំនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ទៅហាត់ការការងាររដ្ធបាលឃុំអន្លង់វិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង បានទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ពីសំណាក់លោកមេឃុំ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ បានណែនាំអំពីការងាររដ្ធបាលឃុំ និងអរគុណចំពោះលោកធម្មបណ្ឌិត ហេង មណីចិន្តា នាយក អង្គការ ពដអ និងសហការីដែលបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនេះឡេីង(11.07.2019)៤នាក់(ស) ។

Buddhism for Development of Battambang Branch led a volunteer internship in Anlong Vil commune, Sangke district, Battambang province, welcomed the commune chief and commune councilors to introduce commune administration and thanks to Dr. Heng Diep Chenda Director of IPU and her associates organized this volunteer student program, Lien (11.07.2019) 4​​ Female.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*