ថ្ងៃសៅរ៍ ៣រោច ខែមគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងអូរកន្ធរជើង សង្កាត់អូរកន្ធរ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។ សហគមន៍កសិកម្ម អូរកន្ធរមានជ័យ បានធ្វើ មហាសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានសមាជិកចូលរួម ចំនួន១៤៩នាក់ (ស្រី ៨៦នាក់) ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ សហព័ន្នសហករណ៍រ៉ាយហ្វៃសិនអាល្លឺម៉ង់ (DGRV) តាមរយៈអង្គការពុទ្ធសាសនាដ់ម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) ។

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*