ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

សហគមន៍កសិកម្ម ភូមិខ្ញុំ បានរៀបចំមហាសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន​ ៣៦០នាក់ ។ នៅភូមិខ្ញុំ សង្កាត់កូនគ្រៀល ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ។
សហការឧបត្ថម្ភដោយ សហព័ន្ធសហករណ៍រ៉ាយអៃសិន អាល្លឺម៉ង់ (DGRV) តាមរយៈអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) ។

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*