វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងក្រុមផលិត និងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម

ថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងក្រុមផលិត និងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មចំនួន ០៩ ក្នុងស្រុកគោលដៅទាំង ០៦។ សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទទួលការឧបត្ថម្ភដោយ សហករណ៍អាឡឺម៉ង់ និង សហព័ន្ធរ៉ាយហ្វៃសិន German Cooperative and Raiffeisen Confederation / DGRV.

ការកសាងសមត្ថភាពយុវជន ដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

០១ សីហា ២០១៩ អង្គការពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំវគ្គផ្សព្វផ្សាយស្តីពី:ការកសាងសមត្ថភាពយុវជន ដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។ លោក ខឹម តាំងស៊ុន អនុប្រធានអប់រំខេត្ត លោក យក ប៊ុនណាចៅកូវកម្មវិធី KAS ជាគណៈធិបតី ។​ មានសិក្ខាកាមចូលរួម ចំនួន ៤៨នាក់ ស្រី ៣២នាក់។ ឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ KAS ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ August 01, 2019 Buddhism for Development of Banteay...

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ​ ភាពជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

កាលពីថ្ងៃទី ១១ & ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ សាខាខេត្តសៀមរាប Buddhism For Development (BFD)​ សហការជាមួយសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រិតការខេត្តសៀមរាប​ Provincial Teacher Training College (PTTC) បានរៀបចាំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ​ ភាពជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ Education for Democratic Citizenship​ (EDC) ស៊េរីទី៣ ដែលប្រធានបទសិក្សាអំពី ស្ថាប័នកំពូលទាំង៣ របស់កម្ពុជា និង គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី៤ ដល់គរុសិស្សចំនួន​​​...