ក្រុមទន្តពេទ្យគ្មានព្រំដែនតៃវ៉ាន់ មកសាកសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយជាលើកទីពីរដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដស៍ ចំនួន ២៨០ នាក់ នៅឃុំរកា ខេត្តបាត់ដំបង។ ជំនួយមាន ថវិកា និងខោអាវ ព្រមទាំងតុក្កតាសម្រាប់ក្មេងៗផងដែរ។


Dentist Without Border Taiwan pays a second visit to PLHIV living in Roka Battambang. Support in cash and other goods including children dolls. 280 of PLHIV receives the donation through the organization of Buddhism for Development: Roka HIV/AIDs Response Project.
BFD also received $2000_ for the going on activities.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*