សិក្ខាសាលា អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្ម

ថ្ងៃទី៩,១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការ ពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ សាខាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើសិក្ខាសាលា អំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នៅស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង។ ដែលរៀបចំដោយអង្គការ ពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ សហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តបាត់ដំបង (PDA) ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិការដោយ សហព័ន្ធសហករណ៍រាយហ្វៃសិនអាឡឺម៉ង់ (DGRV) ។

On 9-10 July 2019, Buddhist organization for development in Banteay Meanchey Branch held a seminar on the business plan of the agricultural community in Sampov Loun district, Battambang province. Organized by Buddhist organizations to collaborate with the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries of Battambang (PDA) under the financial support by DGRV.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*