ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ខែមគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងភូមិថ្មី សង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន។ សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីភូមិថ្មីភ្នំខៀវ បានធ្វើ មហាសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានសមាជិកចូលរួម ចំនួន៩៣នាក់ (ស្រី ៥៧នាក់) ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ សហព័ន្នសហករណ៍រ៉ាយហ្វៃសិនអាល្លឺម៉ង់ (DGRV) តាមរយៈអង្គការពុទ្ធសាសនាដ់ម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) ។

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*